Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2014

ineedyourlove
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viaweruskowa weruskowa
ineedyourlove
Moim zdaniem związek polega na tym, że ma być Ci dobrze z tą osobą bez względu na sytuację. Bez względu na to czy jesteście na imprezie czy w domu w kapciach ona ma być dla Ciebie najważniejsza i ma Ci wystarczać za cały świat.
— moje super teorie
ineedyourlove
"Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho."  
— Richard Paul Evans - "Kolory tamtego lata"
ineedyourlove
pewnie teraz słuchasz smutnej piosenki i szukasz cytatów absolutnych. pewnie podpierasz głowę ręką i próbujesz zrozumiec. 
— zupa wie
Reposted frommrozi mrozi viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
ineedyourlove
Chcę wiedzieć kim teraz dla Ciebie jestem.
ineedyourlove
6585 06c0
ineedyourlove
Nie zakochałaś się w nim raz na zawsze. Zakochujesz się za każdy razem, kiedy Go widzisz.
— Josephine Angelini – Bunt bogini
ineedyourlove
2886 2c43
Reposted fromarwen arwen viakotzmarsa kotzmarsa
ineedyourlove
ineedyourlove
0425 977a 500

August 02 2014

ineedyourlove
1476 cbc6 500
"Życie mimo wszystko"
ineedyourlove
5037 e263
Reposted fromscorpix scorpix viadontforgot dontforgot
0055 c3d9
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadontforgot dontforgot
ineedyourlove
ineedyourlove
3771 ffe4 500
Reposted fromforget-me forget-me viadontforgot dontforgot
ineedyourlove
5598 c16c
Reposted frompiepszoty piepszoty viadontforgot dontforgot
ineedyourlove
0791 0da9
Reposted fromte-quiero te-quiero viadontforgot dontforgot
ineedyourlove
Jessica Day, New Girl, crying Inconsolably gif #feels
Reposted fromapatia apatia viadontforgot dontforgot
ineedyourlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl